Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Máy kéo thí nghiệm 2

Thông tin trò chơi

Máy kéo thí nghiệm 2

Lái xe lên và trên tất cả các chướng ngại vật đồi núi để giữ cho máy kéo lớn của bạn trên tất cả bốn bánh xe. Băng qua dòng kết thúc ở mỗi cấp để mở khóa những thách thức lái xe tiếp theo. Fresh off trang trại, bạn đã sẵn sàng cho những thử nghiệm!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Máy Kéo Trò Chơi Lên Dốc Đua