Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Mexico Rex

Thông tin trò chơi

Mexico Rex

Máu khát T-Rex là trở lại với một vết cắn khó chịu và một số khẩu súng lớn. Khoảng thời gian này, ông được khủng bố thị trấn ở Mexico và được ăn thịt người như tôi ăn burritos.

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển, chuột cắn

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Húc Trò Chơi Khủng Long