Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Mine Blocks

86%

Thông tin trò chơi

Mine Blocks

Chip đi chơi ở tất cả các địa hình pixelated và đào sâu. Thưởng thức Minecraft bản sao này rất gây nghiện.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để mỏ

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Khai Thác Mỏ Trò Chơi Minecraft