Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Minecraft Clone

Xem phim

Thông tin trò chơi

Minecraft Clone

Một trò chơi nhân bản Minecraft trực tuyến với mát đối tượng mới, các cấp, các thế giới mà sẽ có bạn chơi cả ngày mà không tốn một xu.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím để di chuyển, chuột để sử dụng đối tượng

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Khối Trò Chơi Minecraft Trò Chơi Sự Tìm Kiếm