Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Mmm Fingers Trực tuyến

Thông tin trò chơi

Mmm Fingers Trực tuyến

Tránh tất cả các con quái vật spiky cố gắng ăn các ngón tay của bạn! Một trò chơi trực tuyến sử dụng con chuột tuyệt vời mà tất cả mọi người nên thưởng thức.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chuột Trò Chơi Ổn Định Tay Trò Chơi Tránh Trò Chơi Con Chuột Nhắt