Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Monster Feed

Thông tin trò chơi

Monster Feed

Cho con vật của bạn ăn quả bóng ở mỗi cấp. Vật lý dễ thương dựa trên trò chơi câu đố thú vị cho mọi lứa tuổi!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Quái Vật