Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Monster Truck Shadowlands 3

Thông tin trò chơi

Monster Truck Shadowlands 3

Đua xe ass lớn của bạn lên và trên tất cả các ngọn đồi. Cố gắng không để sụp đổ.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Xe Tải Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Xe Tải HạNg NặNg