Trò chơi thích
Trò chơi chơi

MS Racers Sơn

Thông tin trò chơi

MS Racers SơnMS Racers Sơn

Cũ học phong cách retro trò chơi đua xe có đồ họa của một ứng dụng sơn Microsoft. Cố gắng đặt đầu tiên trong mỗi bài nhạc cuộc đua trong khi lái xe kém vẽ của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Retro Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Xe Hơi