Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Multishop Tycoon

Thông tin trò chơi

Multishop Tycoon

Đó là thời gian để mở rộng kinh doanh của bạn trên thị trấn, trong các lĩnh vực khác nhau và các cửa hàng khác nhau. Làm cho càng nhiều tiền như bạn có thể trong khi đang cố gắng để xây dựng một độc quyền rất lớn.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Áo Giáp Trò Chơi Ông Trùm Trò Chơi Kinh Doanh