Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Năm đêm tại trực tuyến của Candy

Xem phim

Thông tin trò chơi

Năm đêm tại trực tuyến của CandyNăm đêm tại trực tuyến của Candy

Năm đêm tại Candy là một spin off của điểm dị phổ biến và nhấp vào trò chơi câu đố Năm đêm tại Freddy. Trò chơi này được đến trực tuyến để 8iz rất sớm ngồi chặt chẽ.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Kinh Dị Trò Chơi Năm Đêm At Freddys Trò Chơi Scarry