Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Những đêm tại Rachels

Xem phim

Thông tin trò chơi

Những đêm tại Rachels

Rachel là ở đây và bạn cần phải tìm ra những gì đã xảy ra trong đêm cô. Một thương hiệu trò chơi quạt mới diễn ra trong Năm đêm trong vũ trụ Freddies.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Kinh Dị Trò Chơi Đáng Sợ Trò Chơi Fnaf