Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Ninja Salvager

Xem phim

Thông tin trò chơi

Ninja SalvagerNinja Salvager

Lưu hoàng của bạn từ các lồng khi bạn sử dụng các kỹ năng ninja của bạn để di chuyển xung quanh mỗi cấp. Mở khóa các lối ra, tránh các đối tượng nguy hiểm và sau đó lẻn ra khỏi mỗi cấp mà không gây hại cho chính mình. Rất vui vẻ trò chơi câu đố có tính năng một nhân vật ninja mát mẻ!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Ninja Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Suy Nghĩ Trò Chơi Lối Thoát