Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Ninjago Climbing

Thông tin trò chơi

Ninjago ClimbingNinjago Climbing

Trèo lên cao và tránh những trở ngại như bạn chơi như một ninja lego màu đỏ.

Làm thế nào để chơi:
Phím dài để nhảy

Trò Chơi Ninja Trò Chơi Lego Trò Chơi Leo Trò Chơi Ninjago