Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Ninjago Ninja Mã

Thông tin trò chơi

Ninjago Ninja MãNinjago Ninja Mã

Đó là thời gian để chứng minh rằng bạn đang thực sự sẵn sàng để bắt đầu nhiệm vụ của bạn bằng cách thử nghiệm hoàn chỉnh sử thi này. Thực hiện theo mã của bạn, hãy làm theo đào tạo của bạn, và tiết kiệm trong ngày cho bạn bè Ninjago của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Ninja Trò Chơi Lego Trò Chơi Ninjago