Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Nói Angela First Aid

Thông tin trò chơi

Nói Angela First Aid

Talking Angela thực sự cần giúp đỡ của bạn. Làm cho cô ấy hơn và sửa chữa tất cả các thương tích của cô sử dụng khả năng viện trợ đầu tiên của bạn mà bạn đã học ở trường.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Bác Sĩ Trò Chơi Con Mèo Trò Chơi Nói Tom