Trò chơi thích
Trò chơi chơi

NY Rex

Thông tin trò chơi

NY Rex

Tấn công tất cả những con người xấu xí ở New York sử dụng kỹ năng Dino tuyệt vời của bạn. Rất trò chơi vui nhộn 2 chơi.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để tấn công

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Khủng Long Trò Chơi Rex Trò Chơi Tàn Bạo