Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Obama Saw Game 2

Thông tin trò chơi

Obama Saw Game 2

Giúp Obama thoát khỏi cơn ác mộng này của một câu đố cưa. Một trò chơi trốn thoát mới từ trò chơi Inka.

Làm thế nào để chơi:
Bấm vào đối tượng để di chuyển chúng hoặc sử dụng chúng

Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Chuột Trò Chơi Chạy Trốn Trò Chơi Inka