Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Ông Vengeance Upgrade

Thông tin trò chơi

Ông Vengeance Upgrade

Một trò chơi bắn súng người đầu tiên tuyệt vời, nơi bạn có bao gồm giữa các bức tường và cố gắng để súng xuống zombie và các sinh vật khác như họ từ từ đi về phía bạn. bạn có thể tồn tại mỗi cuộc tấn công và xóa các tòa nhà cho sự an toàn của riêng bạn.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Thây Ma Trò Chơi Súng Trò Chơi Bắn Tỉa