Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Panda Uprising

Thông tin trò chơi

Panda Uprising

Bảo vệ cơ sở của bạn từ thỏ nhóm gấu trúc nổi loạn mới và ác. Nâng cấp súng của bạn và bắn bắn bắn! Dừng cuộc nổi dậy và tiếp tục đào trong thị trấn của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Phòng Thủ