Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Paris Rex

Xem phim

Thông tin trò chơi

Paris Rex

Diễu cách của bạn xuống đến Tháp Eiffel và gây ra sự hỗn loạn và tàn phá trong các đường phố của Paris.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để hơi thở lửa và ăn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Khủng Long