Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Penalty Superstar

Thông tin trò chơi

Penalty Superstar

Bạn có một ngôi sao siêu ở tiết kiệm mục tiêu này? Dừng bóng vào lưới ở mỗi cấp.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Mục Tiêu Trò Chơi Bóng Đá Trò Chơi Các Môn Thể Thao