Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Phá hủy nó

Thông tin trò chơi

Phá hủy nóPhá hủy nó

Bom đi! Đi ra miếng trong mỗi cấp độ cho đến khi không còn gì nữa.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Chụp