Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pháo và Lính

Thông tin trò chơi

Pháo và Lính

Tham gia vào cuộc chiến bằng cách tung những quả pháo vào những người lính địch ở phía bên kia. Knock tất cả xuống để vượt qua mỗi cấp chiến tranh dựa.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để nhắm và bắn

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Súng Trò Chơi Chụp Trò Chơi Súng Thần Công