Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pix2Pix

Thông tin trò chơi

Pix2Pix

Vẽ đường trên ảnh sang trái, sau đó tạo ra một bức tranh thực tế ở bên phải. Rất vui! Bạn sẽ vẽ một bức tranh đẹp, hoặc một bức tranh WTF?

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Màu Trò Chơi Bản Vẽ