Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pixel Truck

Thông tin trò chơi

Pixel Truck

Tránh các hộp di chuyển khi bạn di chuyển xe tải pixel nhỏ của bạn trên màn hình.

Làm thế nào để chơi:
Giữ nút chuột để di chuyển

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Xe Tải Trò Chơi Điều Khiển