Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pixel Warfare 2

Thông tin trò chơi

Pixel Warfare 2

Một sự thống nhất sử thi dựa nhiều trò chơi chiến đấu diễn ra trong vũ trụ Minecraft. Ra trận với người chơi từ khắp nơi trên thế giới và cố gắng để đứng đầu bảng xếp hạng.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím và chuột để sử dụng vũ khí

Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Chiến Tranh