Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pixeland

Thông tin trò chơi

Pixeland

Ánh sáng lên tất cả các điểm ảnh để hoàn thành mỗi cấp độ và mở khóa tiếp theo.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để nhảy

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Điểm Ảnh