Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Platfall

Thông tin trò chơi

Platfall

Tránh các khối rơi xuống và ở lại còn sống như bạn chiến đấu với một người bạn trong niềm vui chơi trò chơi 3d hai này.

Làm thế nào để chơi:
Chơi một: các phím mũi tên \ r \ nPlayer hai: W, A, S, D phím

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Tránh Trò Chơi Thống Nhất