Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Pokemon STAR Heroes

Thông tin trò chơi

Pokemon STAR HeroesPokemon STAR Heroes

Trợ giúp Ash và quái vật Pokemon của ông hoàn thành một loạt các nhiệm vụ để bắt tất cả!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím cách để chọn

Trò Chơi Anh Hùng Trò Chơi Pokemon