Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Poop

Thông tin trò chơi

Poop

Nhanh chóng khai thác các poops để vượt qua mỗi giai đoạn. Một kỹ năng rất funny dựa trên trò chơi từ Lagged.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Wtf Trò Chơi Thợ Đút