Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Poop về dân chơi

Thông tin trò chơi

Poop về dân chơi

Sẵn sàng, bộ, đi! Leo lên đến đỉnh của tòa nhà và mở ra turds của bạn đối với người dân vô tội dưới đây. Không có gì giống như đặt poo nâu lớn trên đỉnh của các dân tộc đứng đầu là!

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển, chuột để chọn, phím dài để nhảy

Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Phần Sau Lái Tàu Trò Chơi Tổng