Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Prison Bus Driver

Thông tin trò chơi

Prison Bus DriverPrison Bus Driver

Đón các tù nhân, nhốt chúng trong chặt chẽ và sau đó vận chuyển đến nhà tù tới. Không sụp đổ và giữ tù nhân của bạn bị khóa an toàn để giữ cho thị trấn của bạn an toàn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Xe Buýt Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Nhà Tù Trò Chơi Xe Buýt Của Trường