Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Purbalds

Xem phim

Thông tin trò chơi

Purbalds

Giúp quái vật dễ thương của bạn di chuyển qua từng cấp dựa trên nền tảng, thu thập tất cả các ngôi sao trước khi đến cửa để thoát ra.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Suy Nghĩ Trò Chơi Kizi Trò Chơi Trò