Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Qubika

93%

Thông tin trò chơi

Qubika

Thay đổi các khối để một màu duy nhất để vượt qua mỗi cấp. Trò chơi câu đố hoàn hảo!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Logic Trò Chơi Óc Trò Chơi Suy Nghĩ