Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Ragdoll Achievement 2

Thông tin trò chơi

Ragdoll Achievement 2

Quăng hoặc ném ragdoll bất lực này quanh mức tại gai và các đối tượng gây tổn thương khác. Mục tiêu của bạn là để mở khóa tất cả các thành tựu trong tra tấn trò chơi này dựa trên.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Con Búp Bê Rách Rưới Trò Chơi Tra Tấn