Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Rage Zombie Shooter

Thông tin trò chơi

Rage Zombie Shooter

Giết tất cả các zombies!

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Thây Ma Trò Chơi Chụp