Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Rat Crossing

Thông tin trò chơi

Rat Crossing

Giúp các con chuột băng qua đường để ông có thể nhận được một số pho mát. Tránh xe và giao thông khác để xem như thế nào đến nay bạn có thể đi du lịch.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Giao Thông Trò Chơi Tránh