Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Red Driver 3

Thông tin trò chơi

Red Driver 3

Một trò chơi đua xe 3d tuyệt vời từ playhub. Tránh giao thông trong khi tăng tốc thông qua mỗi cấp. Tồn tại trong thời gian nhất định để mở khóa các tính năng mát mẻ.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, mũi tên Up cho turbo

Trò Chơi Playhub Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển