Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Robot Chronicles

Thông tin trò chơi

Robot ChroniclesRobot Chronicles

Ba chế độ khác nhau để bạn có thể nắm vững trong trò chơi lego mới nhất và lớn nhất của chúng tôi. Master tất cả ba trận đấu để đánh bại các tệ nạn robot!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Người Máy Trò Chơi Lego