Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Runner đôi

Thông tin trò chơi

Runner đôi

Bạn có thể chạy bao xa? Giúp đỡ cả hai runner được nhân đôi để có được càng nhiều càng tốt trước khi chạy vào một tăng đột biến hoặc rơi ra khỏi cạnh.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để nhảy

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Đang Chạy