Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Sáng tạo giết buồng 2

Thông tin trò chơi

Sáng tạo giết buồng 2

Hãy chăm sóc con số thanh kẻ thù của bạn trong trò chơi đẫm máu siêu bạo lực này!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu