Trò chơi thích
Trò chơi chơi

School of Rock

Thông tin trò chơi

School of Rock

Đá ra trên sân khấu và nhận được vào chiến đấu trở lại sân khấu. Sống cuộc sống của một ngôi sao nhạc rock.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để tương tác

Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Âm Nhạc Trò Chơi Đá Trò Chơi Mua Thiết Bị