Trò chơi thích
Trò chơi chơi

ShellShock webcam 2

Thông tin trò chơi

ShellShock webcam 2

Cố gắng để đánh bại đối thủ của bạn trong trò chơi xe tăng nhiều sử thi này.

Làm thế nào để chơi:
WASD để di chuyển, không gian để bắn

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Xe Tăng