Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Siêu Rally Challenge 2

Thông tin trò chơi

Siêu Rally Challenge 2Siêu Rally Challenge 2

Siêu Rally Challenge là trở lại! Race tuyệt vời tốc độ cao chiếc xe tăng xung quanh đường khó khăn nhất của thế giới với nhiều khó khăn và điều chỉnh đường cong mịn cân bằng để cung cấp cho các kinh nghiệm chơi tốt nhất có thể! bạn có thể hoàn thành mỗi bài nhạc ở nơi đầu tiên?

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe, X chìa khóa cho turbo

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển