Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Sketch Quest

Thông tin trò chơi

Sketch Quest

Doodle một số hình ảnh để hoàn thành nhiệm vụ sử thi của bạn.

Làm thế nào để chơi:
A, D để di chuyển, Spacebar để đi bộ, chuột để vẽ

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Phiêu Lưu Trò Chơi Sự-Tìm Kiếm