Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Sky Knight 2

Thông tin trò chơi

Sky Knight 2

Một trận chiến trên bầu trời! Kiểm soát thủ của bạn và bắn hạ các tàu khác.

Làm thế nào để chơi:
Thực hiện theo các hướng trò chơi.

Trò Chơi Hiệp Sĩ Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Máy Bay