Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Slimeys Quest

Thông tin trò chơi

Slimeys Quest

Giúp các chất nhờn nhấp vào nút màu đỏ để tiến tới giai đoạn tiến triển tiếp theo.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Phiêu Lưu Trò Chơi Sự-Tìm Kiếm