Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Spear Stickman

Thông tin trò chơi

Spear Stickman

Nhanh chóng ném giáo của bạn vào stickmen khác trước khi họ giết bạn. Vui nhộn trò chơi chiến đấu nhanh chóng nơi bạn đang đứng trước con số dính với giáo và cung và mũi tên.

Làm thế nào để chơi:
Chuột ném

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Stickman Trò Chơi Cung Tên