Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Spike Bird

Thông tin trò chơi

Spike Bird

Bay đi lui tránh tất cả các gai! Xem bạn có thể sống sót trong bao lâu để khi bạn cố gắng dẫn đầu bảng xếp hạng.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để bay

Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Đang Bay Trò Chơi Chim