Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Splix.io

74%

Thông tin trò chơi

Splix.io

Điền vào các gạch với màu sắc của bạn. Hãy chắc chắn rằng không để bị bắt về sở hữu những kẻ thù của bạn hoặc họ có thể giết chết bạn!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Nhiều Agario Trò